Елементи на текстилните компенсатори

 

 
A. Мембрана за газоплътност.
Мембраната за газоплътност на текстилните компенсатори има за цел да издържа на работното налягане и да е устойчива на химически въздействия от вътрешната и външната среда. Тази мембрана е гъвкава и поема термалните движения. В зависимост от работната температура тя може да изисква допълнителна термична защита.
 
B. Изолационни слоеве
Изолационните слоеве служат за термална бариера и гарантират, че вътрешната температура на мембраната за газоплътност не превишава максималната температура на издържливост на материала. Изолационният слой на текстилните компенсатори може също да ограничи конденза, създаден от конкакта на газовия поток със студената повърхност на неизолираната мембрана.
  
C. Изолационни фиксиращи слоеве.
Този слой се използва, за да фиксира изолационните слоеве на правилното място, така че да се запази целостта на температурната изолация. Изолационният фиксиращ слой на тъканните компенсатори трябва да може да издържа на температурите на газовия поток и да е химически съвместим със флуида.
  
D. Контрафланци.
Контрафланците монтирани върху фланците чрез пристягащата сила създавайт уплътнение между текстила и тръбопровода и придържат текстила, когато се изложи на работното налягане. Дебелината и ширината на контрафланците трябва да е достатъчна, за да изпълни тази функция, отчитайки разстоянието между болтовете. Ръбовете на контрафланците трябва да са обли за да предотвратят прерязване на текстила.
 
E. Дефлектор
Дефлекторът е проектиран, за да предпази мембраната за газоплътност, изолационните слоеве и гъвкавите елементина текстилните компенсатори от абразивните частици, които биха могли да се намират в газовия поток. Дефлекторът се използва също и за да ограничи пляскането на текстилния елемент, създадено от турбуленцията, да помогне при контрола на акумулирането на прах или частици в текстилния компенсатор и да ограничи температурата на гъвкавите елементи.
 
F. Джоб за частици.
Джобът за частици се използва за да задържи праха от разлитане и наслагване във вътрешността на компенсатора. Обикновено се използва в комбинация с дефлектор и се ползва когато има големи количества прах в газа. Тази бариера против запрашаване трябва да е в състояние да поддържа едновременно устойчивостта и  гъвкавостта си по време на излагането си на максимални работни температури и влиянието на флуидите.
 
G. Фланци.
Фланците са нужни за да свържат гъвкавите елементи на текстилните компенсатори към тръбопровода. Фланците установяват отстоянието на плата, което е нужно за да се поддържа температурна цялост при всички работни движения. Ръбовете на фланците са в контакт с газовата мембрана и също трябва да бъдат обли за да се предотврати разкъсване.
 
H. Гарнитура
Еднопластов слой от флуоропласт или флуороеластопластик, който изисква гъвкавост и химически устойчивост за уплътняване.
 
Каталози Frenzelit  Каталози BHC Jilove  
Frenzelit® BHC Jilove® GIORGI ENGINEERING® Srl