BELZONA® СЕРИЯ 2000
Еластични абразионноустойчиви двукомпонентни полимери за ремонт и защита на еластични компоненти

Belzona® 2111 D&A Hi-Build Elastomer
 
Устойчив на абразия пастообразен еластомер
Mатериалите от серия Belzona 2100 предоставят на персонала по поддръжката една доказана икономична алтернатива за ремонт, изграждане и възстановяване на гумени компоненти. Те прилепват към почти всяка повърхност и осигуряват превъзходна устойчивост на износване, абразия и атмосферни влияния, запазвайки при това висока еластичност, голяма механична якост, изключителна разтегливост и устойчивост на скъсване.
 Опаковка:
 500 g
Одобрения:
 ABS, General Motors, Ford, Lake Ontario Steel Co.
Изтегли брошура:

Belzona® 2121 D&A Hi-Coat Elastomer
 
Еластомерно покритие устойчиво на абразия 
Mатериалите от серия Belzona 2100 предоставят на персонала по поддръжката една доказана икономична алтернатива за ремонт, изграждане и възстановяване на гумени компоненти. Те прилепват към почти всяка повърхност и осигуряват превъзходна устойчивост на износване, абразия и атмосферни влияния, запазвайки при това висока еластичност, голяма механична якост, изключителна разтегливост и устойчивост на скъсване.
 Опаковка:
 500 g
Одобрения:
 ABS
Изтегли брошура:

Belzona® 2131 D&A Fluid Elastomer
 
Течен абразивоустойчив еластомер за покрития и гумени отливки
Mатериалите от серия Belzona 2100 предоставят на персонала по поддръжката една доказана икономична алтернатива за ремонт, изграждане и възстановяване на гумени компоненти. Те прилепват към почти всяка повърхност и осигуряват превъзходна устойчивост на износване, абразия и атмосферни влияния, запазвайки при това висока еластичност, голяма механична якост, изключителна разтегливост и устойчивост на скъсване.
 Опаковка:
 500 g
Одобрения:
 ABS, General Motors, Ford
Изтегли брошура:
Belzona® 2141 АCR Fluid Elastomer
 
Износо и кавитационо устойчив еластомер за специални ремонти
Универсален тречен еластомер, който се използва за специални, ефикасни, и дълготрайни ремонти на оборудване подложено на износване и кавитационно въздействие. Продуктът е специално предназначен за ремонтни изпълнения, включително при:
 • рулеви устройства и кронщейни на гребни валове
 • лопуси и обтекатели на гребни винтове
 • подрулващи устройства и корабни дюзи
 • направляващи апарати на хидро турбини
 • лопатки на работни колела на центробежни помпи
 • филтри, клапани, валове, др.
Опаковка:  750 g
Одобрения: USDA, China Classification Sociaty
Изтегли брошура:

Belzona® 2211 MP Hi-Build Elastomer
 
Многоцелеви изграждащ елестомерен продукт
Двукомпонентни системи полимеризиращи при нормални температури (т.н. студена вулканизация), без необходимост от голямо и трудно подвижно оборудване за вулканизация. Материлите от системата Belzona 2200 в същото време предоставят икономически изгодна алтернатива срещу поддържане в наличност на широка гама от резервни гумени части. Тези универсални многоцелеви еластомери дават възможност за икономически изгодни ремонтни операции и оригинални решения на проблемите по поддръжката, нерешими досега с традиционните гумени компоненти.
 Опаковка:
 550 g
Одобрения:
 Japanese Food Research Institute
Изтегли брошура:

Belzona® 2221 MP Fluid Elastomer
 
Течен многоцелеви еластомер за покрития и гумени отливки
Двукомпонентни системи полимеризиращи при нормални температури (т.н. студена вулканизация), без необходимост от голямо и трудно подвижно оборудване за вулканизация. Материлите от системата Belzona 2200 в същото време предоставят икономически изгодна алтернатива срещу поддържане в наличност на широка гама от резервни гумени части. Тези универсални многоцелеви еластомери дават възможност за икономически изгодни ремонтни операции и оригинални решения на проблемите по поддръжката, нерешими досега с традиционните гумени компоненти.
 Опаковка:
 550 g
Одобрения:
 ABS, General Motors, Ford
Изтегли брошура:

Belzona® 2311 SR Elastomer
 
Бързовтвърдяващ еластомер за спешни ремонти
Уникален, полимеризиращ при нормални температури еластомер, който дава възможност за извършване на бързи, ефикасни, надеждни и дълготрайни ремонти на работната площадка при минимално време за престой на оборудването. Продуктът е подходящ за широк кръг от ремонтни изпълнения, включително при:
 • скъсвания
 • повреди от удар
 • разслоени връзки и съединения
 • разлепени пълнежни ленти
 • разрушени ръбове
 • пробиви в гумени детайли
Опаковка:
 75 g
Одобрения:
USDA, GE Nuclear Energy, Garlock Sealing Technology
Изтегли брошура: