Серия:  novapress®

Класически безазбестови плоски гарнитури на основата на арамидни влакна и функционални пълнители свързани с NBR каучук за широк кръг от приложения до 150 °C.

Материал: Basic   ►Universal   ►Flexible