Материал:  novaform® SK

Уплътнителен материал, подходящ за изработка на гарнитури за екстремни механични натоварвания при изпускателни системи на турбини, компресори, двигатели с температура на изгорелите газове до 650°С.

Структурата от арамидни влакна, неорганични пълнители и NR / NBR каучук е армирана със стоманена мрежа (1.0314). Устойчивост на улягане, температурна стабилност и надеждност.

Одобрения:   BV26002 FA 4 Bremer Vulkan
Формати:  Готови гарнитури или листи 1000 х 1000 / 2000 x 1000 мм
Дебелини:   0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 3,0 мм