Фирма СЕНИ ООД , чрез подразделението си Техномарин ООД и в сътрудничество с фирма Транссервиз-Т,  извършва ремонтни и профилактични дейности на дизелови и бензинови, корабни и индустриални двигатели, включващи:
-  дефектовка, моточистка, ремонт или подмяна на основни и мотилеви лагери, цилиндрови втулки,  бутала, цилиндрови глави, ангренажни предавки, маслени и охлаждащи помпи, въздушни, водни и маслени охладители, измерване разкеп на колянов вал, регулировки, актиране и документиране на всички операции;
 
1. Ремонт на корабни двигатели
Типове главни корабни двигатели
Дизел-генератори
B & W DEUTZ F6L912W
SULZER DEUTZ AGKHD
FIAT B&W  8BAH22
AKASAKA-MITSUBISHI    VOLVO PENTA TAMD 120AK
DEUTZ  DORMAN
MAN YANMAR 6MAL-T
MITSUI IVECO
HANSHIN ISOTTA  FRASCHINI
SKL LEYLAND  SW680/141
ABC DIESEL LISTER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ремонт на корабни, спомагателни механизми - дефектирали възли и детайли:
 • въздушни компресори;
 • различни видове помпи : бутални, винтови, центробежни, вихрови, зъбни, пластинчати; едностепенни, многостепенни; с механично, електрическо и ръчно задвижване;
 • котли;
 • хидрофори с различен обем и налягане.
 
 
 
 
3.    Ремонт на винто-рулеви устройства :
 
3.1. Валопровод:
 • гребен вал и гребен винт, kоридорен лагер:  дефектация, замер    и актиране хлабините, подмяна кронщейнови и дейдвудни лагери и набивки, уплътнения тип Симплекс

   

3.2. Рулеви устройства:
 • рулеви задвижващи машини;
 • балери, пера и дюзи:  замер и актиране хлабини, подмяна лагери и втулки с нови, опресоване, отстраняване дефекти.
 
 
 
 
4. Ремонт на палубни механизми:
 • различни видове шпилове, брашилове, рудани и лебедки   с електрически и хидравлични приводи, хидравлични устройства за товарните хамбари, товарни кранове.

   

 
 
 5. Класови ремонти на малки плавателни съдове
 • подмяна и възстановяване на корпуси под и над водолинията;
 • ремонт на валолинии;
 • ремонт на корабни механизми и устройства.
 
 
6. Ремонт и монтаж на тръбопроводи – към двигатели, механизми, общокорабни системи и арматура към тях:
 • ремонт на място или в цехови условия, изработване нови от черни и цветни сплави, галванична обработка, подмяна износени участъци.

   

   
7.  Ремонт на дънно-задбордна арматура – кранове, клапани , клинкети:
 • ремонт на място или в цехови условия, почистване, струговане, пасване лицеви повърхности, монтаж с нови уплътнения и набивки;