Доц. д-р инж.Йосиф Йосифов - специалист с  35-годишен опит като преподавател, ръководител на инженерни и научни, разработки, участник в решаването на десетки проблеми свързани с турбокомпресорни агрегати (турбини за ДВГ) на корабни и стационарни двигатели. До момента е ръководил 1926 ремонта на турбокомпресори.

Ненко Петров – специалист с 12-годишен опит в техническата подръжка и монтаж  на механични системи, от тях 5 години обслужва 3 стенда за динамично балансиране на фирмата „Schenck”. От 4 години работи в екипа на фирмата, като е участвал в ремонта на повече от 350 турбокомпресорни агрегати (турбини за ДВГ).  
Диян Гюзелев – специалист с 26-годишен опит в машинната обработка на металите, монтаж и подръжка на механични системи, 6 години работи на стендове за динамично балансиране на фирмата ”Schenck”, а през последните 2 години е в екипа на фирмата и е участвал в ремонта на над 150 турбокомпресори (турбини за ДВГ).