През изминалите години сме работили за десетки корабособственици и брегови фирми у нас и зад граница по-важни наши партньори са били:

1.  ПАРАХОДСТВО БМФ

За най-големият корабособственик ние работим повече от 20 години, като сме извършили следното:
■   над 950 ремонта на турбокомпресори (турбини за ДВГ) на борда на кораби, в сервизни условия и зад граница: Аржентина, Сингапур, Испания, Португалия, Италия, Франция, Гърция, Ливан и др.

■   възстановяване над 1000 лагерни възли за турбокомпресори (турбини за ДВГ) на фирмите PBS Turbo, ABB, KBB, Napier;

■   retrofit /модернизация на ДВГ/ на 24 двигатели;

■ увеличаване морския запас по мощност на двигателите на корабите “Vola” чрез преустройство на турбокомпресорните им агрегати;

■   решаване проблема с неустойчивата работа на турбокомпресорите на серия кораби ”Ал.Константинов”

2.  ПАРАХОДСТВО БРП

За най-голямата българска корабна компания на река Дунав, ние работим от 1978год., като истинската ни работа започва след 1990год. От тогава до момента по-важните неща, които сме направили са:

■   ремонт на над 140 турбокомпресори (турбини за ДВГ);

■   retrofit/модернизация на двигатели/ на серията кораби ”Стара планина”;

■   решаване проблема с неустойчивата работа на турбокомпресорите на кораб ”П.Караминчев”.

3.  ИНТЕРШИПИНГ - Бургас, Видин

Първите ни ремонти за тази фирма са направени в дълечната 1985год. За изминалите 24 години ние сме участвали в решаването на всички проблеми свързани с експлоатираните на борда на корабите турбокомпресори (турбини за ДВГ).

Направеното до момента включва:

 ■   ремонт на над 220 турбокомпресори (турбини за ДВГ);

 ■   участие в аварийни ремонти;

 ■   участия в технически измервания свързани със системите за принудително пълнене и др.

4.  ДАЛКИЯ – Варна

Вече четвърта година ние си партираме с френската фирма ”Далкия” в ремонта на новите поколения турбокомпресори (турбини за ДВГ) монтирани на газовите двигатели на фирмата „Jenbachеr”. Резултата от това е:

■   ремонт на 24 турбокомпресори ;

5.  АЕЦ – Козлодуй

За първи път от пускането в експлоатация на централата, ремонт на турбокомпресорните агрегати на дизел-генераторните станции бяха извършени от специалистите на нашата фирма. До момента направеното от нас се свежда до:

■    ремонт на 14 броя турбокомпресори (турбини за ДВГ);

■  инженерно-технически предложения за подобряване техническата сигурност свързани с мазането на двигателите, приемането на въздух, извършването на ремонтите и надеждността на роторите на турбокомпресорите (турбини за ДВГ).

6.   ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

През последните 30 години наши специалисти са участвали в решаването на задачи свързани с техническата експлоатация на турбокомпресори, парни и газови турбини, като:

■  ремонт на турбокомпресори, в това число през 2009год. за първи път на нови поколения такива, на фирмата КВВ – Германия;

■   поредица от инженерно-технически консултации.

7.   ТЕРЕМ КРЗ ”ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА" ЕООД

Контактите ни с военния кораборемонтен завод са над 15 години и те включват:

■    ремонт на над 50 турбокомпресори (турбини за ДВГ);

■    многократни  инженерно-технически консултации;

■    монтаж,въвеждане в експлоатация на балансировъчен стед и подготовка на специалисти

8.  През изминалите години наши специалисти са работили още за редица наши и чужди фирми, като:

- Bourgas Shipyards, Cosmos Shipping, Board Marine,Rubiships, Thenamaris, Danube Dreging, Baltnautic Shipping, Passat, Vassilev Maritime, Holland America Line и др.