Във възможностите на фирма СЕНИ ООД е, чрез своите подразделения да възстановява различни видове износени, повредени, деформирани, кавитирали или нарушили своята цялост детайли: валове, оси, работни колела, корпуси, цилиндрови блокове, цилиндрови втулки, лагерни легла, гребни винтове, гребни валове, винтови дюзи, тръбопроводи.

Прилагаме различни методи за възстановяване:

  •  Използване на традиционни технологии
  •  Възстановяване и защита по технология на  BELZONA® -  полимерни материали за възстановяване на износени и кавитирали повърхности
  •  Динамично балансиране на ротори на:

                               - турбокомпресорни агрегати (турбини за ДВГ);

                               - ел. двигатели;

                               - вентилатори;

                               - други

  • Деформации по корпуси, товарни отсеци, баластни танкове.