Volvo Penta Green Commitment - Да помислим за околната среда

Намаляване замърсяването на околната среда е предизвикателство в глобален мащаб. Революционните пропулсивни системи и съвременните двигатели на Volvo Penta предоставят значително намаляване на вредните емисии. Volvo Penta Green Commitment - Да помислим за околната среда -  Engine Environmental Technology & Drive Systems.

 


2010-10-13 10:54:27