Инвестирайте в сигурността

Двигателят е сърцето на всеки плавателен съд. Новият двигател означава повече от сигурност, надежност и икономичност. Тази информация касае смяната на Вашият стар двигател с нов. Ще Ви напътстваме по време на целия процес, ще Ви посъветваме при избора. Моля, вижте информацията

 


2010-02-18 12:04:50