Spetopak® SPT 554 

Набивка от PTFE прежда с най-добра химическа устойчивост, без гниене и стареене, отлични хигиенични свойства, обуславящи широко приложение в химия, фармацевтика и при производството на хартия и бои. Лесно калиброване съчетано с добри механични свойства.

Приложение при ротационни и бутални помпи. Версии: SPT 554/G – с еластомерна сърцевина; SPT 565 – комбинация с арамидна прежда за абразивни среди.