ПРОЕКТ НА ЛАГЕРА

Преди да се избере материал за конкретно приложение трябва да се уточнят и определят следните критерии:

 
►Скорост (RPM)

►Начин на смазване

►Налягане

►Количество на абразива

►Степен на ударно натоварване

►Работна температура (максимална / минимална)

►Специални работни условия (например почистване с пара)

►Температура на флуида (при помпи)

►Технологична температура (при помпи)

►Ниво на pH (при помпи)