Тип: WGR 880R/950

Салникови пакети за изключително отговорна арматура – съставени от плетени набивки, предпазващи от екструзия и уплътнителни пръстени от чист експандиран графит.

Версии: WGR880R/800 – с уплътнителни пръстени калибровани от набивка тип SGR800; WGR800RR/950 – с антиекструзионни пръстени от набивка SGR800RR и др.