МЕТОД НА МОНТАЖ

Лагерите на Thordon обикновено се инсталират с пресова сглобка (набиване) или чрез залепване. При определени приложения могат да се използват и механични средства против превъртане като ленти, шпонки и т.н.

При монтиране на лагера чрез пресова сглобка трябва да се определят допуските на размерите и необходимото за монтажа налягане, като се вземат под внимание работната хлабина на лагера, термичното разширение и поглъщането на вода. От друга страна, в случай на залепване на лагера в леглото, трябва да се определят само работната хлабина, разширяването от температурата и абсорбцията.