ИЗЧИСЛИТЕЛНА ПРОГРАМА

Thordon предоставя обновена версия на своя софтуеър за конструиране на лагери - „Bearing Sizing Calculation Program”. Програмата дава възможност за изчисляване на необходимите размери за лагери при изработването им от еластомер на Тhordon или от термопластичен полимер ThorPlas®. Програмата е пригодена за операционна система Windows, като въвеждането на данните изисква минимални усилия. Получените резултати могат да се принтират и съвместно с входните данни да се съхраняват във файл.

Изтеглянето и инсталирането на програмата изисква регистрация. За вашите конкретни приложения, при които е необходимо използването на изчислителната програма, моля свържете се със „СЕНИ” ООД за предоставяне на софтуерната програма.