Grafmet® 960

Графитни пръстени за самоуплътняващи капаци на арматура високо и средно налягане. Вътрешната стоманена армировка предпазва пръстена от екструзия.
При луфтове над 1,5 мм и високо налягане се препоръчва версията Grafmet® 962 с външна метална капсуловка, която предпазва графита и от оксидиране при температури над 450°С.

Версии: трапецовидно, правоъгълно и квадратно сечение.