Валове
 • Възстановяване на повредени и надрани валове
 • Защита на открити повърхнини от корозия и химично въздействие
 • Модифициране на лагерни повърхнини
Шлицови съединения
 • Възстановяване на повредени муфи за намаляване на засечки и вибрации
Шпонкови канали
 • Възстановявяне на разбити шпонкови канали
 • Промяна положението на шпонкови канали
Хидравлични плунжери
 • Възстановяване на надрани и повредени повърхнини на място без огневи операции
 • Защита на ерозирали повърхнини от питингова корозия
Лагерни легла
 • Промяна на съществуващи лагерни легла
 • Възстановяване на повредени лагерни легла на място чрез формоване (без машинна обработка)
Лагерни повърхности
 • Ремонт, респ. замяна с нискофрикционни повърхности
 • Обновяване повърхнините на ябълковидни връзки
Лагери с водно смазване
 • Ремонт на лагери с водно смазване
 • Отливане на лагери с водно смазване
Легла на щирове и втулки
 • Центроване на щирове в разбити легла
 • Възстановяване местоположението на втулки в повредени легла
Фланцеви съединения
 • Възстановявяне на повредени фланцеви повърхнини, отвори и съединения

Примери на приложение: