Експандирана тефлонова лента за фланцеви уплътнения

Тефлонови ленти от експандиран PTFE с лепилна ивица за статично уплътнение на фланцеви връзки. Материалите имат почти абсолютна химическа устойчивост и одобрение за контакт с кислород.

Приложение във водопреносни системи, парни инсталации, тръбопроводи и съдове в химическата индустрия.

Версии:
 
 
 
►DF   Експандирана Тефлонова лента от моно-аксиално експандиран PTFE с лепилна ивица. Отлична приспособимост към износени или повредени уплътнителни повръхности. Без необходимост от скосяване на краищата при монтажа. Предлага се в 9 различни размера.
►DE   Експандирана Тефлонова лента от моно-аксиално експандиран PTFE с правоъгълно сечение и лепилна ивица. Модерната версия предлага равномерно разпределена плътност, което позволява употребата на по-тесни ленти с по-добър уплътнителен ефект. Предлага се в 5 различни размера.
►BG 23    Експандирана Тефлонова лента от мулти-аксиално експандиран PTFE с лепилна ивица. Приложение при стоманени фланци с голям диаметър. Отлична приспособимост към неравности и добра свиваемост съчетана с минимално улягане в работни условия. Предлага се в дебелини 2 и 3 мм и ширини 20, 25 и 30 мм.
►BG 69   Експандирана Тефлонова лента от мулти-аксиално експандиран PTFE с лепилна ивица. Приложение при емайлирани фланци и съдове, където заменя гарнитурите с пликове. Материалът не подлежи на стареене, има отлична приспособимост към неравности и минимално улягане в работни условия. Предлага се в дебелини 6 и 9 мм и ширини 25, 30, 40, 50 и 65 мм.
Размери: DF: 3 х 1.5 / 5 х 2.0 / 7 х 2.5 / 10 х 3 / 12 х 4 / 14 х 5 / 17 х 6 / 20 х 7 / 28 х 5 мм
DE: 3 x 0.7 / 4 x 1.5 / 6 x 4.6 / 8 x 5.5 / 10 x 7 мм
 Граници на приложение:
 
 
Т [°C]  -200...+260 120* * Моля консултирайте приложението с нас,
ако работните параметри са над посочените. 
 
 
Pmax  [bar] 40 16*
VO   [N/mm2] 150 100*