Spetopak®  за арматура

Висока механична якост, структурна стабилност при високи температури, устойчивост на стареене, високи уплътнителни свойства.

Пригодност за работа при критични параметри на температура и налягане във високоотговорни инсталации.

Типове:

► SGR 800  ► SGR 804W  ► SGR 880R  ► DGR 880R  ► SGR 887  ► SPT 554S