Гарнитури и уплътнения

  • Формоване на фланцеви повърхнини на място до всякакви контури
  • Изолиране на кабели, тръби или въздуховодни входни точки
  • Създаване на водонепропускащи уплътнения и цокли
Примери на приложение: