Корпусни и тръбни топлообменници
  • Ремонт и защита на ерозирали/корозирали плочи на тръбни топлообменници
  • Възстановяване на разделителни прегради и уплътнителни чела
  • Защита срещу корозия на водни кутии и странични капаци
  • Ремонт на съществуващи покрития
  • Ремонт и херметизиране на пробити корпуси
  • Спиране на теч от тръби
  • Спиране на течове от фланцеви връзки
Примери на приложение: