Фуги и връзки
 • Залепване на отделени сектори или изграждане на покривни покрития
 • Ремонт на фуги запълнени или залепени с топлинни методи
 • Ремонт и запушване на продупчени или пропускащи ламаринени покриви
 • Ремонт и херметизиране на стрехи и краища на покриви
 • Херметизиране фугите на покривни панели
 • Уплътняване връзките на въздуховоди и климатици
Остъклени конструкции и капандури
 • Хидроизолация на спукани стъкла и пластични материали
 • Възстановяване на деструктирали уплътнения на метални дограми и конструкции
 • Ремонт и изграждане уплътнения към повредени дървени дограми
Улуци, водостоци и колектори на вода
 • Уплътняване на връзките при секторните улуци
 • Закрепване и хидроизолиране на улуците от околните покривни структури
Цокли
 • Хидроизолиране на пропускащи или повредени основи на зидани парапети и стени
 • Хидроизолиране на пропускащи или повредени цокли по покривната повърхност
Корнизи, парапети и стрехи на зидове
 • Префугиране на зидария
 • Уплътняване при проникване на вода през стени на парапети и корнизи
 • Ремонт и препокриване на пукнатини в зидани стени на парапети и корнизи
 • Прикрепване и шпакловане на хлабави каненни стрехи над зидове
 • Уплътняване около връзките на каненни стрехи над зидове
 • Херметизиране на порьозни повърхнини
Примери на приложение: