Ремонт и въстановяване
 • Ремонт повреди по пода и подпорните стени
 • Префасониране профила на подове и подложки с цел
  възстановяване на правилното им дрениране
 • Въстановяване на помпи и основи на съдове
Покрития
 • Залепване и фугиране на химически устойчиви плочки на място
 • Покритие на места за съхранение на химикали срещу химическо въздействие
 • Уплътняване на напукана или порьозна бетонна повърхност
 • Ремонт на съществуващи покрития
Връзки и пукнатини
 • Възстановяване на повредени краища на разширителни фуги
 • Уплътняване на разширителни/конструкционни фуги
Безопасност
 • Полагане на противоплъзгащи покрития върху подове и горната част на подпорните стени
Примери на приложение: