Вентили
 • Възстановяване на легла и повърхности около клапанните легла
 • Възстановяване на направляващи детайли и шибъри
 • Възстановяване на съществуващи покрития
 • Възстановяване на резби по втулки
 • Възстановяване и префасониране легла на набивки
 • Преустройване/уплътняване валове и легла на втулки за вентили тип „батърфлай”
Тръби

 • Ремонт и защита на заваръчни шевове
 • Ремонт и херметизиране на разширителни силфонни компенсатори за тръбни конструкции
 • Ремонт на съществуващи покрития
 • Ремонт течове от тръби
 • Ремонт на прорязани от пара фланци
 • Префасониране/възстановяване на изкривени или корозирали лица на фланци

Фитинги

 • Възстановяване и ремонт на повреди от ерозия и корозия
 • Защита вътрешни повърхности от корозия
 • Създаване на изолиращи, самосмазващи се или намаляващи вибрациите покрития на опори или скоби за укрепване на тръбни конструкции
 • Защита и херметизиране на изолации
Примери на приложение: