Spetoflon ®PTFE пликове

PTFE пликове за гарнитури с приложение в химия, фармацевтика, хранително-вкусова промишленост и инсталации с високи изисквания по отношение чистота на флуида, химическа устойчивост и възможност за стерилизиране.

Препоръчителна употреба при емайлирани и гумирани фланци, съдове и реактори, полипропиленови тръбопроводи, клапани, лабораторна арматура и инсталации.

Профили: ►FU   Плик нерециклиран, синтериран PTFE с плътност 2,1 г/см3 с U-образен профил. Надеждна антидифузионна бариера по вътрешния кант на уплътнението, неограничена дебелина на вложката.
►FY   Плик получен от сцепен PTFE пръстен, икономична алтернатива на профил FU. Плътност 2,1 г/см3 и дебелина 0,5 мм. Дебелината на вложката е ограничена до 2,0 мм.
►FU BAS 300   

Уплътнение с плик профил FU и безазбестова вложка Spetobar® BAS 300 за температури до 150°С при малки до средни диаметри. Пликът осигурява отлична химическа устойчивост, а вложката подобрява възвръщаемостта и минимизира улягането на тефлона.

Граници на приложение: T [°C] -200...+260 120* * Моля консултирайте приложението с нас,
ако работните параметри са над посочените.
  Pmax  [bar] 40 16*
  VO  [N/mm2] 90 60*
Материали: Пликове от 100% PTFE, PTFE с пълнители, ePTFE.
Вложка от безазбестови материали според изискванията на клиента.
Размери: Съгл. EN 1514-3, EN 12560-3 и нестандартни по поръчка.
Версии: • пликове затварящи и външния кант на уплътнението
• пълнолицеви уплътнения с отвори за болтове
• уплътнения с допълнителна антидифузионна бариера
• елиптични и други форми по поръчка