Корпус и външни структури
 • Ремонт леглото на щира
 • Ремонт на корпуси от фибростъкло
 • Ремонт и защита на стабилизиращи ребра
 • Ремонт и защита режещите ръбове на подводни криле
 • Ремонт на плаващи гумени камери
Двигателни системи
 • Ремонт и защита:
  • Гребни винтове
  • Дюзи на гребни винтове
  • Подрулващи устройства към носа или кърмата
  • Пилони и режещи ръбове при кораби на подводни криле
  • Джет-системи
 • Ремонт леглата на гребни винтове
 • Ремонт фланци на гребния винт
 • Херметизиране главината на гребни винтове с регулируеми лопуси
 • Отливане на лагери с водно смазване

Палубно оборудване и машини

 • Хидроизолация около палубно оборудване
 • Херметизация на водонепропускащи врати
 • Полагане на противоплъзгащи покрития на палуби и стълби

Морско електрическо оборудване

 • Ремонт на повредена кабелна изолация

Допълнително оборудване

 • Възстановяване и херметизиране на изпарители
 • Ремонт и защита на морски контейнери
 • Защита на работни съдове

Оборудване за акустиране

 • Ремонт на фендери
 • Ремонт и заглаждане на буфери за акустиране (буртици, кранци)
 • Ремонт блокове на генератори

Системи на карго и работни съдове

 • Ремонт и защита:
  • Филтри за пясък
  • Аератори
  • Сепаратори
  • Коалатори
  • Дегазатори
 • Укрепване дъното на съдове

Добив от шелфа и сондажно оборудване

 • Ремонт и защита на инжектиращи устройства за дихлорация
 • Защита на термичната изолация
 • Защита на изходящи вертикални тръби
 • Хидроизолиране на основни пожарни стени
 • Отливане втулки на дренажни вентили
 • Защита на инструменти с морско приложение

Примери на приложение: