Шибъри

Служат като затварящи елементи в промишлени тръбопроводи, по които се транспортира вода или неагресивни течности.


Шибърът, известен още като шлюзов кран е клапан, който се отваря чрез движение на кръгла или правоъгълна преграда, стояща на пътя на флуида. Специфичното в устройството на шибъра е, че уплътнителните повърхности между преградата и седлото са в една равнина. Шибъри се монтират обикновено, когато флуидът е с праволинеен поток и е необходимо минимално ограничаване.

Лицата на шибъра могат да са конструирани под формата на клин или да са паралелни. Шибъри се използват основно, за да се пусне или предотврати изтичане на течности, но типичните шибъри обикновено не са пригодени за регулиране на потока, освен ако не са специално конструирани за тази цел. Поради способността си да прерязват флуидите, шибърите често се използват в петролната промишленост.

 
При отваряне на шибъра, пътят на флуида се разширява в нелинеен порядък, свързан със степента му на отваряне. При частично отваряне на шибъра, дискът обикновено вибрира от движението на потока на флуида. Най-голяма промяна в потока се формира преди затваряне с относително висока скорост на потока, причиняваща износване на седлото и евентуален теч, в случай че шибъра се ползва за регулиране на потока. Типичните шибъри са конструирани да се ползват напълно отворени или напълно затворени. Когато е напълно отворен, типичния шибър не поставя преграда на пътя на потока, като това води до много ниска загуба на дебит поради незначителното му ограничаване.
  

 

 

Шибърите могат да бъдат изработени с повдигащ се или с неподвижен винт.

 

  • Първият тип шибъри с повдигащ се винт предоставят визуална индикация за позицията на крана, защото ограничителя е закрепен към шлюза, така че шлюза и ограничителя се издигат и смъкват едновременно при функциониране на шибъра.

  • Повечето шибъри с неподвижен винт обикновено имат белег на на горния или долния край на резбата, който показва позицията на крана, тъй като шлюза се премества нагоре или надолу по винта по резбата, без да измества винта. Вторият тип шибъри - с неподвижен винт, се ползват под земята или където вертикалното пространство е ограничено.

Капаците на шибърите позволяват затваряне на корпуса им без течове. Всички шибъри могат да бъдат изработени с:

  • капаци на резба - Капаците на резба са най-простите, предоставящи издържливо и херметично затваряне. 

  • шибъри капаци закрепени с болтове. Шибърите с капаци на болтове се ползват при големи инсталации и при по-високи налягания.

  • шибъра с капак за високо налягане. Този тип конструкция е пригоден за кранове функциониращи при високи налягания, обикновено надвишаващи 150 bar. Уникалното в тази конструкция е че връзката между корпуса и капака се подобрява едновременно с нарастване на вътрешното налягане, в сравнение с други тип конструкции, където увеличаването на вътрешното налягане способства за създаване на течове във връзката капак-корпус.

Всички шибъри могат да бъдат произведени с фланцево присъединяване, разпробити според съответния стандарт за размер на тръбопровода. Шибърите обикновено се произвеждат от чугун, тръбно желязо, въглеродна стомана, неръждаема стомана и др, но по заявка могат да се използват специални материали по желание на клиента според специфичните му работни условия.

 

Бъдете сигурни - можем да се справим с всяко предизвикателство в областта на промишлената арматура, колкото и голямо да е то!

 

 

Налягане:  10 - 100 bar

Материали: чугун, ковък чугун, неръждаема стомана, въглеродна стомана, стомана, бронз, месинг, специални материали при запитване.

Флуид: чиста вода, отпадна вода, газ, пара, агресивни флуиди, нефтопродукти 

Задвижка: ръчно, електрическо, хидравлично, пневматично, с цифров контролер

Присъединяване: фланци, заварка, резба, между фланци

ВЪПРОСНИК ПРОМИШЛЕНА АРМАТУРА