Предимства на бътерфлай крановете.

Важна особеност на бътерфлай крановете е фактът, че работната среда има контакт само с два от съставните елементите на вентила - уплътнителния пръстен и дисковото затварящо устройство. По този начин корпусът на бътерфлай крана може да не се изработва от скъпи материали като неръждаема стомана. Възможно е само затварящият механизъм да бъде изпълнен от подходящ за флуида материал. Това обикновено води до сравнително ниската себестойност на тези кранове и определя изключително богатия им спектър на приложение на работа с агресивни среди.

Като основни предимства на бътерфлай крановете се посочват:

 

  • малките монтажни размери;
  • умереното им тегло;
  • намалените разходи за монтиране и поддръжка;
  • високата степен на херметичност;
  • широката им употреба във промишлени, водоснабдителни системи, климатични и вентилационни системи;
  • икономически целесъобразно използване;

Важен показател за ефективността на крановете е коефициентът кV, който измерва пропускателната им способност. Специфичното за бътерфлай крановете, които се използват като спирателна арматура, е че са със сравнително по-високи стойности на този коефициент. Това се предопределя от обстоятелството, че през основната част от функционирането си те са в напълно отворено положение. Именно това води до ограничаване загубите на работно налягане, подобряване ефективността на инсталацията и съкращаване на загубите на енергия.     

 

 

 

Бъдете сигурни - можем да се справим с всяко предизвикателство в областта на промишлената арматура, колкото и голямо да е то!

Бътерфлай кранове