Шибър със сменяеми гумени вложки

Шибърът със сменяеми гумени вложки е конструиран за широк обхват от индустриални приложения. Дизайнът му с двустранно уплътнение предоставя възможност за двупосочно затваряне. Конструкцията на корпуса и двете гумени вложки правят този шибър подходящ за употреба при абразивни и гъсти флуиди в индустриални сектори като съществуват следните разновидности:

-Шибър със сменяеми гумени вложки за минната промишленост -Шибър със сменяеми гумени вложки заТЕЦ
-Шибър със сменяеми гумени вложки за химически заводи -Шибър със сменяеми гумени вложки за пречиствателни станции