Ножов шибър

Ножов шибър

При екстремно гъсти флуиди, се ползват специален тип шибъри, наречени още ножови шибъри. Този вид кранове се използва за разсичане на гъсти утайки и среди с високо съдържание на допълнителни частици. Ножовите шибъри намират широко приложение в области като:

- хартиена промишленост - минна промишленост
- пречиствателни станции - хранително-вкусова промишленост
- пренос на насипни товари - канализации
- химически заводи - помпени инсталации