Въпроси & Отговори за текстилните компенсатори

1. Кога се налага подмяна на текстилния компенсатор?

2. Какви процедури трябва да спазвам при транспорта и монтажа на текстилните компенсатори?

3. Какви процедури трябва да се извършат след монтажа на текстилния компенсатор?

 

1. Кога се налага подмяна на текстилния компенсатор?

Когато монтажът на текстилния компенсатор е извършен правилно не се налага по-нататъшна намеса за функционирането му. За повечето индустриални приложения предлаганите текстилни компенсатори от "СЕНИ" ЕООД не изискват поддръжка, но периодично трябва да се проверяват визуално за признаци на повреди и разпадане.

Първите признаци за повреда са обикновено видими върху гъвкавия елемент; трябва да се следи за обезцветяване, протриване или разкъсване. Обезцветяването може да е в резултат на химимеско/киселинно въздействие. Дори преди такива видими следи да се появят, термовизията може да бъде използвана, за да се открият потенциални проблемни места.Когато около текстилния компенсатор има наличие на частици прах и пепел, трябва да се планира ремонт и той да се вакуумира периодично. Периодичните инспекции трябва да включват

- адекватно вентилиране около компенсатора

- липсващи или отхлабени крепежни елементи

- признаци на повреда или течове, като ръжда по металните части, цепнатини по текстила, обезцветяване, протриване и разкъсване.

  

2. Какви процедури трябва да спазвам при транспорта и монтажа на текстилните компенсатори?

За да се гарантира безпроблемния монтаж и да се запази надеждността и работата на текстилния компенсатор трябва да се спазват следните процедури:

1. Компенсаторът не трябва да се влачи по земята или върху него да се слагат остри предмети.

2. При вдигане не трябва опорна точка да бъдат гъвкавите елементи. Неспазването на това условие ще доведе до повреда на компонентите. Всички гъвкави елементи трябва да лежат върху широка основа.

3. Трябва да се подсигури монтирането на елементите и слоевете на компенсатора в правилната последователност.

4. Големи и тежки компенсатори трябвада бъдат фиксирани стабилно по време на монтаж, докато бъдат инсталирани с необходимата подемна техника.

5. Отворите на компенсатора никога не трябва да бъдат използвани за вдигане.

6. Сглобените текстилни компенсатори не трябва никога да бъдат повдигани за техните транспортни шпилки.

7. Транспортните шпилки не трябва да се махат докато не привърши монтажа, но трябва да се демонтират преди стартиране на инсталацията или системния тест.

8. Много важно е да се предпази текстилния компенсатор от искри при заваряване и остри предмети. Никога не трябва да се стъпва или да се оставят инструменти върху компенсатора. 

  

3. Какви процедури трябва да се извършат след монтажа на текстилния компенсатор?

1. Трябва да се подсигури, че всички болтове са затегнати с нужната сила на натяг.

2. Нужно е да се провери дали има размествания при монтажа и дали те надвишават инсталационните допуски.

3. Трябва да се провери дали няма повърхностни дефекти и повреди по текстилната част.

4. Необходимо е да се премахнат всякакви повърхностни остатъци, остри предмети и изолации оставени върху текстилния компенсатор.

5. Трябва да се премахнат транспортните шпилки и всякакви защитни елементи преди тестване или реален пуск на системата.

6. Нужно е да се осигури чист поток от въздух около компенсатора.

7. Трябва да се провери дали външната изолация на тръбопровода не попада върху текстилния компенсатор и прекъсва до фланците му.

 

 

Каталози Frenzelit  Каталози BHC Jilove  
Frenzelit® BHC Jilove® GIORGI ENGINEERING® Srl