Въпроси & Отговори относно металните компенсатори.

1. Каква е структурата на металните компенсатори?

2. Как работят металните компенсатори?

3. Кои са основните видове метални компенсатори?

 

1. Каква е структурата на металните компенсатори?

При модерните метални компенсатори гъвкавите елементи се произвеждат в така наречения многослоен дизайн. За да се увеличи едновременно гъвкавостта и стабилноста се наслагват няколко тънки слоя от метал за да образуват стените на силфона. Многослойната структура се състои от устойчиви на налягане надлъжно заварени външен и вътрешен цилиндър от неръждаема стомана. Между тези цилиндри има отворен спирален цилиндър който формира няколко слоя, в зависимост от дизайна. Основните предимства на многостенните силфони са:

 • Устойчивост на високи и много високи налягания
 • Поемане на големи движения
 • Малки размери
 • Оптимално компенсиране при ограничени размери
 • Ранна индикация на течове в случай на повреда
 • Пълна устойчивост на спукване
 • Възможност за постоянен мониторинг при критични среди
 • Икономично използване на висококачествени, неръждаеми материали
 • Изолация против структурно породени шумове до 20 db

Този дизайн има едновременно технически и икономически предимства. Например силфонът може да бъде конструиран от различни материали като високо-якостни неръждаеми стомани за тръбите в пряк контакт със средата/вътрешна или външна/ и по слабоустойчиви стомани за междинните слоеве.

2. Как работят металните компенсатори?

Стандартните металните компенсатори се състоят от силфон и присъединителни елементи/фланци или тръба за заварка/. Силфонът се състои от линзи, които представляват гъвкави метални слоеве. Нагънатата част на силфона е проектирана да се движи гъвкаво, когато има наличие на термални движения в тръбопровода. Броят на вълните на силфона на металния компенсатор зависи от размера на движенията, които линзите трябва да поемат или силата, която е нужна, за да се извършат тези движения. Нагънатият гофриран силфон трябва да притежава достатъчна якост, за да издържи металния компенсатор вътрешното налягане на системата, но и да е достатъчно гъвкав, за да поема движенията. Надлъжното натоварване на металните компенсатори се поема от друг тип детайли. Те биват:

 • тръбни опори
 • опорни шпилки
 • шарнири

Движенията, породени от работното налягане могат да бъдат пресметнати чрез умножаване на ефективната площ по работното налягане.

 

3. Кои са основните видове метални компенсатори?

 

 • Аксиални метални компенсатори
 • Латерални метални компенсатори
 • Метални компенсатори с окачване
 • Универсални метални компенсатори
 • Метални компенсатори с балансирано вътрешно налягане
 • Ставни метални компенсатори с балансирано налягане
 • Метални компенсатори с външно налягане
 • Метални компенсатори за свързване с помпи
 • Метални компенсатори за изпускателни системи
 • Правоъгълни метални компенсатори
 • Дебелостенни метални компенсатори

 

 

Каталози Frenzelit  Каталози BHC Jilove  
Frenzelit® BHC Jilove® GIORGI ENGINEERING® Srl