Елементи на металните компенсатори

Силфон

pipe expansion joints parts components and accessories of piping expansion joints

 Моля щракнете върху горепосочените означения по схемата,

за да видите описание на всеки елемент! 

No: 1   Силфон

Гъвкавкият елемент на металния компенсатор, състоящ се от една или повече вълни и крайни тангенти. Стената може да е от един плътен метален слой или многослойна от тънки метални листи.

 

No: 2   Край за присъединяване на фланци

Краят на металния компенсатор може да е с фланци за целите на завинтването на компенсатора към контрафланците на тръбопровода или друго оборудване.

 

No: 3   Край за присъединяване на заварка

Краищата на металния компенсатор могат да са под формата на тръба, подходящо завършена за заварка към съответното оборудване или тръбопровод. Този тип завършване се нарича още краища на тръба.

 

No: 4   Край на свободни фланци

Когато силфона е конструиран така, че да покрива лицето на фланеца, позволявайки да се върти свободно, се говори за край на свободни фланци. Функциите на този вид завършване са да предпази лицето на фланците от контакт с флуида и да даде възможност за лесно сглобяване и завинтване на фланците, ако контрафланците вече са фиксирани и не могат да се завъртят за да се напаснат към ориентацията на отворите на фланците на металния компенсатор.

 

No: 5   Вътрешен ръкав/дефлектор/телескопичен ръкав

Това е елемент, който минимизира контакта между вътрешната повърхност на силфона на металния компенсатор и флуида, преминаващ през него. Нарича се също "дефлектор". Дефлекторът се използва, когато е необходимо да се подсигури:

- плавен поток на флуида, без турбуленции при високи скорости

- за да намали фрикционните загуби, да ограничи резонансните вибрации, причинени от високи скорости на потока

- да намали ефекта на турбуленция

- да предпази от разрушаването на стените на силфона от абразия или химическо въздействие.

 Дефлектори се използват, когато скоростите на потока надвишават следните лимити:

За вода и други течности 

- до 150 мм диаметър и скорост 500 мм/сек

- над 150 мм диаметър и 3 м/с

 За въздух, пара и други газове

- до 150 мм диаметър и скорост 1,2 м/сек

- над 150 мм диаметър и скорост 7,6 м/сек

 No: 6   Външен кожух

Този елемент се използва за да предостави известна защита на външната повърхност на металните компенсатори от външни обекти и механично нараняване.

 

 No: 7   Подсилваща яка

Подсилващата яка се намира по обиколката на края на силфона на металните компенсатори и има за цел да ограничи екстремния стрес от налягане, който може да доведе до отслабване на материала в тази част.  

 

No: 8   Контролна шпилка / Ограничителна шпилка / Придържаща шпилка

Контролни шпилки - елементи под формата на шпилки, прикрепени към металния компенсатор, чиято основна функция е да разпределят движението между двата силфона на универсалните компенсатори. 

Прикрепящи шпилки - елементи на металните компенсатори, прикрепени така, че да поемат работното налягане при нормални условия и едновременно да позволяват само латерални и ъглови движения. Това се постига чрез две прикрепящи шпилки, разположени противоположно една на друга в равнина на 90 градуса спрямо равнината на движение.

Ограничаващи шпилки - тези елементи имат функция да ограничат обхвата на движението на силфона/аксиално, латерално, ъглово/ при функционирането на металния компенсатор. В случай на повреда на основното закрепяне, те са проектирани така, че да предпазят компенсатора от свръхразтягане или свръхсвиване и едновременно с това разпределят силата на налягането и динамичните сили, породени от повредата на прикрепянето. Въпреки това те не разпределят натиска от налягането през нормалната си работа и изискват монтаж на необходимите водачи и закрепвания на тръбопровода.

 

 No: 9.  Подсилващ/Изравняващ пръстен

Тези елементи се използват при някои метални компенсатори и се поставят в основата на вълните на силфона. Основната цел на тези пръстени е да подсилят силфона срещу вътрешното налягане. Изравняващите пръстени се изработват от въглеродна стомана, неръждаема стомана или други подходящи сплави и следват формата  на външната част на силфона.Подсилващите пръстени се произвеждат от тръбен или солиден материал от въглеродна или неръждаема стомана, както и от други подходящи сплави.

 

No: 10   Скоби за кожуха

Тези скоби обикновено придържат външния защитен кожух към металния компенсатор

 

No: 11   Отвори за продухване

Отворите за продухване обикновено са с резба и се използват, когато при уплътнениията на компенсатора  се налага инжектирането на течност или газ между силфона и вътрешния ръкав за да се запази от ерозия или от корозия, която може да повлия върху свободното движение на силфона.

 

No: 12  Уши за ограничителни шпилки

Ушите за ограничителните шпилки нормално са закрепени по външния диаметър на фланеца или външния диаметър на тръбата и предоставят нужното закрепяне към опорите на ограничителните шпилки, като разпределят работното движение.

 

No: 13   Рингове/Опори за ограничителните шпилки

Тези рингове/опори обикновено са заварени за външния диаметър на тръбата на металния компенсатор и върху тях се поставят ушите за ограничителните шпилки, така че да разпределят движенията.

 

No: 14   Транспортна скоба

Това са много устойчиви елементи под формата на скоби, които да запазят общата монтажна дължина при транспортиране. Тези скоби трябва да бъдат премахнати след пълния монтаж и преди тестването на металния компенсатор

 

 

Каталози Frenzelit  Каталози BHC Jilove  
Frenzelit® BHC Jilove® GIORGI ENGINEERING® Srl