Grafmet® графитни пръстени

В отговор на нуждите в индустрията от намаляване на складовите наличности успоредно с увеличаване надеждносттта на уплътнителните възли, ние доставяме готови салникови уплътнения, под формата на пръстени пресовани от различни видове графитно фолио Sigraflex®. 

Типове:

► Grafmet® 950   ► Grafmet® 960