Работни движения на металните компенсатори

Аксиално движение:

Пространствено свиване на металния компенсатор по надлъжната му ос.

Аксиални движения метален компенсатор

 

 

Латерално движение:

Относителното изместване на двата края на компенсатора перпендикулярно на надлъжната ос. 

 Латерално движение метален компенсатор

 Ъглово движение:

Изместването на надлъжната ос на металния компенсатор от първоначалната праволинейна позиция във формата на кръгообразна арка. Известно е още като ъглово завъртане или ротационно движение.

 Ъглово движение метален компенсатор

Каталози Frenzelit  Каталози BHC Jilove  
Frenzelit® BHC Jilove® GIORGI ENGINEERING® Srl