Spetopak® салникови пакети

В отговор на нуждите в индустрията от намаляване на складовите наличности успоредно с увеличаване надеждносттта на уплътнителните възли, ние доставяме готови салникови пакети. Същите са съставени от графитни пресовани пръстени или калибровани пръстени от набивка, или комбинация от двете според спецификата на приложението. 

Типове:

► WGR 880R/950   ► VSS