J-Flex - Англия се радва на висока репутация в индустриалния сектор, като пазарен лидер в производството на специализирани еластомерни и гумени изделия, включващи силиконови листи за хранителната промишленост, които са напълно безопасни и не пораждат риск при консумация след контакта си с храна, напитки и лекарства.

Безопасните силиконови листи на J-Flex - Англия, доставени от "СЕНИ" ООД са висококачествен, надежден и най-важното безопасен продукт, който е идеалното решение за производствените процеси в хранителната, питейната и фармацевтичната промишленост. Силиконовите листи на J-Flex - Англия са тествани от независими лаборатории и са в съответствие с изискванията на:

            Силикон - толкова чист, че да може да се яде от него

  • Американската Агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA - Food and Drugs Administration);
  • Немската BfR;
  • Английската UK Water Regulations Advisory Scheme (WRAS);
  • Изискванията за безопасност при производство и съхранение на храни на Европейската комисия.

Чрез привеждане на продуктите в съответствие с техническите изисквания на тези агенции, J-Flex - Англия и „СЕНИ” ООД предлагат силиконови листи, които със сигурност не съдържат в състава си някоя от забранените съставки, което е честа практика на много други производители на нискокачествени продукти с по-ниска цена.

Можете да разгледате нашата брошура за Безопасни силиконови листи и Сертификат за безопасна употреба с храни.

 

Като производители и доставчици на еластомерни продукти J-Flex - Англия и „СЕНИ” ООД, всички безопасни силиконови листови изделия могат да бъдат доставени под формата на листи, изрязани гарнитури, отляти уплътнения, екструдирани сечения, надуваеми уплътнения по чертеж на клиента.