J-Flex - Англия и „СЕНИ” ООД – всеобхватният източник за специални листови продукти, включително Viton® с пореста структура. 

Това означава, че предлагаме наистина широк асортимент от тях - не само масовите артикули, както всички останали доставчици, НО и наистина специални материали Viton® / Витон с пореста структура.

   Viton® / Витонът с пореста структура представлява формула, съставена от затворени клетки с издължена повърхност от двете страни. Тази структура прави листа по-здрав и устойчив на скъсване, дори когато повърхността е пробита или срязана. Този тип листи не позволяват преминаването на въздух или флуид между клетките. Неабсорбиращите листи са високо уплътняващи и леки, което допринася за добрата термоизолация.

Както обикновеният по-плътен Viton®,  Viton®  / Витонът с пореста структура на J-Flex и „СЕНИ” ООД е общо устойчив на:

 

  • Алифатни и ароматни въглеводороди

  • Масла

  • Горива

  • Озон и атмосферни влияния

  • Смазочни вещества

  • Животински и растителни мазнини

  • Киселини

  • Гореща вода

Витон пореста структура

 

Витонът с пореста структура на J-Flex  издържа на работна температура от -25°C до + 204°C, като трябва да се има предвид, че повишените температури при увеличено налягане имат отслабващ ефект върху уплътнителните свойства на този материал.

Моля разгледайте нашия продуктов лист за типичните физически свойства на  Viton®  / Витон с пореста структура