J-Flex и „СЕНИ” ООД - за въпроси относно силиконови листи, гумени отливки и много други - попитайте експертите чрез нашето ръководство за оформяне на запитвания.

Каквито и да са изискванията Ви, индустриалните специалисти от J-Flex и „СЕНИ” ООД могат да Ви помогнат да специфицирате правилните гумени продукти за вашите условия.

По-долу са изброени най-важните съображения, които трябва да имате предвид при избора на подходящ тип гума за Вашите нужди. Колкото повече информация сте в състояние да ни предоставите относно отделните обстоятелства и условия за монтаж, толкова по-бързо и точно ще успеем да Ви предложим решение.

 

10-те най-важни обстоятелства, с които да се съобразите, когато избирате индустриални гумени изделия:

 

1. Уточнете функциите на артикула или материала.

2. Работна температура - каква е нормалната работна температура, посочена чрез даден интервал. Можете да посочите максимална и минимална температура, която може да се достигне, както и за какви периоди се задържа тя. Ако различните части от продукта ще са подложени на различна температура, например вътрешността и повърхността на маркуч, пренасящ гореща течност, моля отбележете това.

3. Излагане на светлина, радиация и газове - състояния при които гумата ще бъде изложена на:

- слънце или друга силна светлина

- висока радиация

- въздух от околната среда

- атмосфера съдържаща озон

-корозивни газове - например хлор

4. Излагане на течности - посочете дали гумата ще е подложена на продължително или инцидентно влияние от дадена течност, например:

-вода /свежа или морска/ или дъжд

-антизамръзващи разтвори

-течни горива

-смазочни материали и греси

-хидравлични течности

-хладилни агенти

-корозивни химикали като киселини, силни основи и др.

5. Абразия и скъсване - посочете дали гумата ще е подложена на търкане, абразия или прорязване и предоставете детайли, включващи типа на материалите, които причиняват абразията.

6. Електрически изисквания: посочете дали има определени електрически изисквания към артикула - например съпротивление на изолацията, диелектрична сила, статичен заряд, антистатична или проводима гума, загуба на диелектрична енергия и др.

7. Контактни повърхности - посочете с какви повърхности ще е в контакт гумата и дали ръждата е от значение.

8. Огнеустойчивост.

9. Разполагате ли с мостри?

10. Какви са изискванията за потенциален срок за употреба.

За повече идеи, варианти и решения за Вашите индустриални изисквания към гумените изделия, моля свържете се с нас!