ХИМИЧЕСКА СЪВМЕСТИМОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГУМЕНИТЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

М-л

Химическа група

Приложение

Свойства

Устойчивост на въздействия

Неустойчивост към въздействие

Температурен интервал

 

Каучук

( IR )

Полиизопрен

Уплътнение за храни и напитки, нехидравлични уплътнения

Слабоустойчив на смачкване, висока устойчивост на опън, еластичност, абразивоустойчивост и устойчивост на скъсване. Добра фрикционна повърхност и адхезия към метали.

Най-слаби влажни или сухи химикали, органични киселини, алкохоли, кетони, алдехиди

Озон, силни киселини, мазнини, масла, греси, повечето въглеводороди

 

 

 

 

-60° - + 75°C

 

Неопрен

( CR )

Хлоропрен полимер

Транспортиране, обработка на масла, охладителна техника, хранителна и питейна индустрия

Маслоустойчив заместител на естествения каучук. Устойчивост на външни атмосферни въздействия, устойчив на фреон и амоняк, отлична здравина при ниски разходи.

Умерени химикали и киселини, озон, масла, мазнини, греси, много горива и разредители

Силно оксидиращи киселини, естери, кетони, хлорни, ароматни и азотни въглеводороди

 

 

 

-40° - + 100°C

 

Нитрилна гума

(NBR)

Бутадиен,

Акрилонитрил

кополимер

 

Широко използван в уплътнителната индустрия, маслоустойчив, нискотемпературни приложения, автомобилна техника, морски приложения, хидравлични приложения

Широк температурен интервал за работа, устойчив на масла и въглеводородни горива. Наличен с одобрения от FDA

 

 

Много въглеводороди, мазнини, масла, греси, хидравлични течности и химикали

Озон, кетони, естери, алдехиди, хлори и азотни въглеводороди

 

 

 

-20° - + 100°C

 

HNBR

Бутадиен,

Акрилонитрил кополимер+водород

Маслоустойчив, подходящ за горива и обща индустриална употреба

Разширен температурен интервал, подсилен и с по-висока химическа устойчивост. Абразивоустойчив, устойчив на пара, масла поради допълнителните добавки.

Подобен на NBR, но с подобрена химическа устойчивост

и повишена работна температура

Озон, кетони, естери, алдехиди, хлорни и азотни въглеводороди

 

-30° - + 125°C (160°C временно)

 

Силикон

(VMQ)

Органичен силиконов полимер

Уплътнения и гарнитури за екстремни температури. Подходящ за хранителна, питейна, фармацевтична и медицинска индустрия

Запазване на гъвкавостта, слаба устойчивост на смачкване, устойчив при сухи условия на висока температура. Устойчив на атмосферни влияния, бактерии, нетоксичен, неутрален мирис и вкус.

Умерени или оксидиращи химикали, озон, концентрирани основи

Много разредители, масла, концентрирани киселини, разредени основи

 

 

 

-60° - + 200°C

Витон

(Viton®)

флуоро-еластомери          

Горепосочената информация служи само за ориентир за свойствата на еластомерните материали. Тази таблица не е гаранция за това, че даден материал е подходящ именно за Вашите конкретни работни условия.