МАСЛОУСТОЙЧИВА ГУМА (NBR)

    Акрилонитрил бутадиен каучук, наричан съкратено Нитрил е еластомер изобретен през 1941 г, като първия вид маслоустойчива гума.

Маслоустойчива гума

    Разновидностите на маслоустойчивата гума с високо акрилонитрилно съдържание имат по-добра маслоустойчивост, докато тези с по-ниско съдържание са по-гъвкави и улътняващи при по-ниски температури. Маслоустойчивата гума (нитрилът) има умерени физически свойства, но добра абразивоустойчивост.

    Газопропускливостта й е слаба. Устойчивостта на маслоустойчивата гума на озон и нейните електрически свойства са слаби. Огнеустойчивостта на маслоустойчивата гума е слаба и тя не е подходяща за употреба с разредители.

    Някои разновидности на маслоустойчивата гума могат да бъдат с добавки като  PVC, които да подобрят устойчивостта на стареене, огън, петролни продукти и озон. Карбоксилираните разновидности на нитрилната гума (XNBR) имат подобрени физически свойства и по-добра устойчивост на високи температури. Съществуват и добавки за употреба на маслоустойчивата гума (NBR) с питейна вода (WRC/WRAS), както и миксове за употреба в хранителната и фармацевтичната промишленост.

    "СЕНИ" ООД предлага листов материал от маслоустойчива гума с ширина 1200 мм. Предлагаме дебелини на материала от 1 мм до 15мм. Разполагаме с  с цифрово режещо устройство,  с което имаме възможност  да изрежем прецизно търсения от Вас продукт в най-различни сложни форми и конфигурации и по Ваши чертежи.

   Можем да изработим по Ваша заявка диафрагми, гарнитури, маркучи, о-рингове, уплътнения  и др.