Свойства на еластомерните материали

Свойства

Бутил

EPDM

Флуоро

еластомер

Hypalon

Каучук

Неопрен

Нитрил

HNBR

Perfluoro

elastomer

Поли

уретан

Силикон

Абразивоустойчивост

F-G

G-E

G

G

G

G

G-E

G-E

P

E

P

Химическа устойчивост

G

E

E

G

G

F-G

F-G

E

E

F

G-E

Устойчивост на смачкване

F

G

G-E

F

G

F

G-E

G-E

G

F

G-E

Електрически свойства

E

G

F

G

E

F

F-G

E

E

F-G

E

Устойчивост на огън

P

P

E

G

P

G

P

P

E

P

F-G

Устойчивост на високи температури

G

E

E

G-E

P

G-E

G-E

E

E

F

E

Устойчивост на ниски температури

G

G-E

P-F

G

E

F-G

G-E

G-E

P-F

G

E

Маслоустойчивост

P

P

E

E

P

F-G

E

E

E

G

P-G

Устойчивост на озон/стареене

E

E

E

E

P-F

G-E

P-F

E

E

E

E

Газопропускливост

E

G

G

E

P

G

G

G

G

G

P

Якостни свойства

F

G-E

G-E

G

G

G

G-E

G-E

F-G

E

P-F

Водоустойчивост

E

E

G

E

G

F

F-G

E

G-E

F-G

F

 

Означение:

E = Отлично

G = Добро

F = Слабо

P = Лошо

Горепосочената информация служи само за ориентир за свойствата на еластомерните материали. Тази таблица не е гаранция за това, че даден материал е подходящ именно за Вашите конкретни работни условия.