ТЕФЛОНОВИ ПРЪТИ

Физическите и химическите свойства на тефлоновите пръти, както и термоустойчивостта на тефлона като материал, го правят широко приложим в най-различни сфери на индустрията.

„СЕНИ” ООД е водещ доставчик на тефлонови пръти за България. Тефлоновите пръти са всепризнати поради незначителния коефициент на триене. Порад това тефлоновите пръти са самосмазващи се елементи.

Тефлоновите пръти работят ефективно при температури от -200С до +250 С. Тефлоновите пръти са идеално приложими в хранителната индустрия. Те притежават едни от най-добрите диелектрични свойства. Поради тези си качества тефлоновите пръти се използват и в енергетиката и електрониката.

  Тефлонови пръти

      За нуждите на производството и дейността Ви, имаме удоволствието да оферираме екструдирани тефлонови пръти от 100% Virgin PTFE (Poly Tetra Fluoro Ethylene)с които разполагаме в големи количества на склад, при следните параметри: 

Външен диаметър:  6÷200 мм, дължина: 1000 мм

 /Размери и дебелини, различни от горепосочените могат да бъдат произведени по поръчка/

Тефлоновите пръти дават много технически предимства. Те са:

-        самосмазващи се елементи

-        с висока температурна устойчивост

-        химически инертен материал

-        безпроблемни при монтаж

-        с добри диелектрични свойства

-        с едни от най-добрите антифрикционни свойства

Тефлоновите пръти се използват в:

-        производство на медицински компоненти

-        електрически и електронни компоненти

-        производство на гарнитури

-        производство на уплътнители и лагери

-        преработка на храна

-        изолатори