isoKERAM®

 

isoPLAN® 1000

isoTHERM® 1000

 

Isotherm® HT

isoPLAN® 750

 

isoTHERM® 800

isoGLAS®

 

novaTEX Gold

novaTEX®

 

novaSEAL® 
 

Артикул:isoPLAN® 750

Изолационен картон на базата на специални минерални влакна за приложение като изолационни плоскости и уплътнения на инертни газове до 750 °С.

Отлични изолационни качества и нисък коефициент на топлопроводимост. Доставка на листи или готови изрязани елементи по чертеж на клиента.

Версии:Кашировка с алуминиево фолио.
Размери:1000 х 1000 х 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 мм
     

 
 

Артикул:isoPLAN® 1000

Високотемпературен екокартон на базата на биологично разложими минерални влакна за приложение като изолационни плоскости и уплътнения на инертни газове до 1000 °С.

Много ниска топлопроводимост и балансирана плътност. Доставка на листи или готови изрязани елементи по чертеж на клиента.

 
Версии:Кашировка с алуминиево фолио.
Размери:1000 х 1000 х 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 мм
     

 
 

Артикул:isoPLAN® 1100

Термоизолационен картон на базата на специални керамични влакна за приложение като изолационни плоскости и уплътнения на инертни газове до 1100 °С.

Отлични изолационни качества и балансирана плътност. Доставка на листи или готови изрязани елементи по чертеж на клиента.

 
Версии:Кашировка с алуминиево фолио.
Размери:1000 х 1000 х 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 мм