МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗРАБОТКА НА О-ПРЪСТЕНИ

(FEPM) Aflas®

(NBR) Acrylonitrile-buta-diene natural rubber

(MR) Butyl natural rubber

(CR) Chloroprene-natural rubber

(EPDM) Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk

(FFPM) Perfluor-natural rubber

(FPM) Fluoro natural rubber

(FVMQ) Fluorosilicone natural rubber

(HNBR) Hydrogenated nitrile natural rubber

(NR) Natural rubber

(AU) Polyurethane natural rubber

(PTFE) Polytetrafluoro-ethylene

(VMQ) Silicone rubber

(FEPM) Viton® Extreme-ETP

 

Aflas - специален каучук, принадлежащ към новото поколение флуоро-еластомери. Aflas® о-ринговете показват извънредно висока устойчивост към широк обхват от флуиди и химикали - вкл. гореща вода, пара, киселини, основи, амоняк, избелващи вещества, сероводород, газове, масла, както и амини, особено флуиди с елементи на амини и корозийни инхибитори, моторни масла и масла за скоростни кутии, спирачна течност и оксидиращи флуиди. Температурният интервал е подобен на този на останалите флуороеластомери - от 10° C of +200 °C

NBR гумата e устойчива на масла, особено на хидравлично масло, машинно масло, петролни и други алифатни въглеводороди, разредени киселини и основи. Има добри физически характеристики, като абразивоустойчивост, грапавина и добра температурна устойчивост /от -25°С до +120° С, частично до -40 °С/, което позволява NBR да се използва в широк обхват от приложения.

MR - гума. Характеристиките на о-пръстените, изработени от този материал се отличават със много ниска газопропускливост, висока устойчивост на влиянието на кислород и озон, добри електрични свойства и устойчивост - над средната по отношение на животински и растителни мазнини. Не е подходящ за употреба с минерални масла. Температурен диапазон -40 °C до +140°C. 

CR - неопрен. Химическите и физическите свойства на неопрена –(CR) са подобни на NBR. Устойчивостта на о-пръстените от NBR към киселини, основи и минерални масла е малко по-слаба, но устойчивостта на стареене и озон са отлични. Температурен диапазон -40 °C до +120°C в зависимост от типа.

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Сферите на приложение на пероксидно кръстосано-свързания EPDM, включва о-пръстени за гореща вода и пара. EPDM е много устойчив на стареене и озон. В сравнение с обикновените синтетични гумени еластомери, EPDM има добра устойчивост на ниски температури. EPDM не е устойчив към алифатни и ароматни въглеводороди или минерални масла. Устойчивостта към химикали и оксидиращи агенти е много добра. Температурен диапазон -40 °C до +140°C в зависимост от типа.

Perfluor-natural rubber (FFPM) Като върхов продукт, Perlast® комбинира усточивостта на тефлона към химикали и висока температура, с еластомерните свойства на FPM. О-пръстените са налични в твърдости от 50 до 90° Shore A, като FFPM покрива температурния диапазон от -15 С до + 325С, в зависимост от типа. Използва се там, където другите еластомери не се справят и е необходима максимална надеждност. Специалните FFPM материали отговарят на изискванията на FDA, USP Class VI и поради това се използват в фармацевтичната и хранителната индустрии. Част от предимствата на  FFPM са:

  • максимална химическа устойчивост, в сравнение с всички останали еластични уплътнителни материали
  • висока температурна устойчивост - до 325 С, в зависимост от типа
  • отлично представяне при вакуум
  • гъвкавост на приложение
  • подходящ материал за различни изисквания
  • широк обхват от одобрения и сертификати

Fluoro natural rubber (FPM) Отлична устойчивост на о-пръстените към минерални масла, алифатни и ароматни въглеводороди, както и концентрирани и разредени киселини, слаби алкали. Отличната устойчивост на високи температури до 200С, както и на ниски температури до -40С, в зависимост от типа, съчетана с добри механични свойства и извънредно добра устойчивост на стареене дават на FPM значителни предимства пред обикновените синтетични еластомери.

Fluorosilicone natural rubber (FVMQ) Освен типичните свойства на нормалния силикон, о-пръстените от флуоросиликон показват отлична устойчивост към масла, горива и разтворители. Това се отнася преди всичко за ароматните и хлорни въглеводороди и алкохоли. Приложенията му включват устойчивост на широк диапазон от температури - от -60 до +200 С, при наличието на агресивни флуиди - например петрол, алкохолни смеси, ароматни и нафтоидни масла.

HNBR о-пръстените, изработени от HNBR са с отлични свойства, които включват висока устойчивост на минерални масла с добавки, ниска паро- и газопропускливост, добра студоустойчивост - до -30 С, в зависимост от типа, добра озоноустойчивост, както и фрикционна устойчивост. HNBR о-пръстените издържат на температури до +150С.

NR каучукът е високо еластичен материал с отлични физически свойства. Въпреки големия асортимент от предлагани синтетични гумени еластомери, с многообразието от специални качества, все още има значителна част от приложения, които включват естествения каучук. Температурен диапазон на о-пръстените е от -45 °C до +100°C в зависимост от типа.

Polyurethane natural rubber (AU) Полиуретан каучукът се характеризира с висока ефективност на уплътненията. Полиуретановите О-пръстени имат много високи механични, включващи устойчивост на скъсване, триене, много добри прилепващи свойства и висока уплътнителна способност. Устойчив е на горива и на много видове технически масла, особено към тези с високо съдържание на ароматни съединения. Благодарение на устойчивостта си при високи температури - до +125 С, и добрата нискотемпературна гъвкавост /до -30С/ при отлична устойчивост към кислород и озон, О-пръстените издържат дълго време.

 

Polytetrafluoro-ethylene (PTFE) Много широка химическа устойчивост, освен срещу течни алкални метали и флуоринов газ под налягане. Добри плъзгащи и антизалепващи свойства, ниска степен на износване и скъсване. Температурен диапазон от -200 до +260 С. Тефлонът има твърдост приблизително 95 °Shore и монтажът на О-пръстени, изработени от него е препоръчителен в разделящи се канали, или алтернативно се използва капсуловане, поради ниската му еластичност.

 

Silicone rubber (VMQ) Сферите на приложение на този еластомер се обуславят от отличната му температурна устойчивост /от -55С до +200С/, въпреки че това не се отнася за гореща вода или пара. Въпреки че силиконовите О-пръстени почти са еквивалентни на NBR по маслоустойчивост, те не са с толкова добри физични и механични свойства.

 

Viton® Extreme-ETP (FEPM) Отличната химическа устойчивост на флуорополимерите е по-малка от тази на О-пръстените от Viton Extreme. Модифицираните полимерни структури допринасят за това раздуването на О-пръстените, монтирани в разтворители и силно алкални материали да се ограничи силно, топлоустойчивостта и студоустойчивостта да се запазят при температури между -10 и +200С. Този материал се използва там, където има много агресивни химикали, изискващи превъзходна устойчивост.

 

 

®AFLAS is a registered trademark of ASAHI GLASS Co. Ltd.

®VITON is registered trade mark of DuPont Performance Elastomers.