Ранното откриване на проблеми на тръбопроводите Ви изисква съвместно усилие.

Устойчиво провежданият план за поддръжка ще удължи жизнения цикъл на неметалните компенсатори.

Компенсаторите са гъвкави връзки по тръбопроводите, които се ползват за намаляване вибрациите, шума и поемане на движенията в тръбните системи за флуиди под налягане.

Тези системи са подложени на работни движения от налягането или вакуума, температурните промени, вибрациите на оборудването, собственото им тегло и структурните елементи. За да се компенсира това движение, компенсаторите обикновено се монтират на входните или изходните страни на помпи, на места в които тръбопроводът променя посоката си или на дълги участъци от трасето му.

Съществуват два основни типа компенсатори: метални и неметални /или еластомерни/. Металните компенсатори са изградени във формата на гофра от тънък метален листов материал, проектирана да може да поема механични и термични движения.

Еластомерните компенсатори, в контраст на това се изработват от естествена или синтетична гума и платове. Състоящи се от вътрешна еластомерна тръба, прикрепена към платове с метална вложка и еластомерна външност, тези компенсатори поемат по-големи работни движения на тръбите и предоставят по-голяма абразивоустойчивост от металните компенсатори. Външното напукване на повърхността, издуване, деформация и разкриване на на металната или тъканната вложка, разцепване на слоевете, напукване на гумата и слаби течове течове, са видими знаци на износване или пробив, които могат да предупредят за потенциална повреда.

Надеждната превантивна програма за поддръжка на еластомерни компенсатори може да подобри едновременно сигурността и механичната цялост на оборудването. Такава програма включва разбираема, систематична проверка на всички компенсатори, поддържане на необходимите типове и нива на наличност от материали за поддръжката им, периодични инспекции, анализ на преждевременно повредените компенсатори и постоянно обучение на обслужващия ги персонал.

 

Основни цели на плана за поддръжка на компенсаторите

   Целта на този план е да се предотврати преждевременното износване и повреда на компенсаторите, което може да струва много по-скъпо от простата им замяна поради производствени престои. За малки предприятия броя им може да бъде около 50, но в по-големи заводи той може да достига над 300 бр. В зависимост от размера на предприятието, огледът и проучването може да отнеме до 3 дни за набиране на необходимите данни за всеки компенсатор, включващи място, посока на монтаж, вътрешен диаметър, междуфланцево разстояние, както и работни движения – аксиални, латерални или ъглови. Типът и общото състояние на всеки компенсатор също трябва да се опишат и класифицират като: нормално функциониращи, изискващи инспекция на всеки 6 месеца или изискващи незабавна замяна.

     Целият резултат от първоначалната проверка на всички компенсатори, може да бъде обобщен след извършването й в единичен журнал. В допълнение на инсталираните и функциониращите компенсатори, трябва да бъдат проверени и тези на склад, както и да се подсигури, че са налични правилният тип и достатъчен брой компенсатори за замяна – както за критични, така и за некритични нужди.

    Резервните компенсатори трябва също да бъдат проверявани за изтичане на допустимия от производителя срок на съхранението им. Дори съхранявани при идеални условия, потенциалният им срок на съхранение е не повече от 5 години. След този срок може да започне появата на знаци на повреда  като напукване, ограничаване на гъвкавостта и нацепване на материала. Компенсаторите трябва да се съхраняват на хладно и сухо място, защитени от ултравиолетови лъчи. Те трябва да се поставят върху фланцевата им част, без да бъдат затиснати отгоре.

   След като е проведена първоначалната проверка, всички компенсатори трябва да бъдат реинспектирани, в идеалния случай преди планираните спирания или периодите за поддръжка. Тези от тях, които проявяват знаци на износване могат да бъдат заменени с наличните на склад и да бъдат презаредени отново за резерва. Замяната на повредените компенсатори не само предпазва тръбопроводните системи, в които те са монтирани, но и предоставя критична информация относно системните условия в местата на техния монтаж.

Анализ на повредите на компенсаторите

 

     Повредите на компенсаторите могат да се дължат на множество фактори. Както бе посочено по-горе, повредите на неметалните компенсатори, особено от еластомерен тип, обикновено се предшестват от видими предупредителни знаци. Например обръщането на арката на компенсатора, показано на снимката, индикира, че системният вакуум е надвишил специфицираната за компенсатора максимална стойност. Друг предупредителен знак  е напукването в основата на арката, което показва, че компенсаторът е бил преразпънат и трябва да бъде заменен с такъв, с правилната дължина.
    Ако арката е много мека и прекалено лесно деформируема /както е показано на снимката/, това означава че вътрешната част на компенсатора е била химично атакувана или напукана от вътрешната страна. В този случай задължително трябва да се провери отново химическата съвместимост на флуида с еластомерната вътрешност на компенсатора. Друг предупредителен знак е разслояването на външната част на компенсаторите. Това е индикация, че той е подложен на прекомерно движение. При замяната му трябва да има контролни ограничаващи елементи, които да ограничават движението до специфицираното от производителя на компенсаторите.

 

      Ако има теч при фланците може да се наложи притягането им, тъй като материалът на неметалните компенсатори се уляга. Ако течът продължи, проверете дали компенсаторът е прикрепен към фланец с плоско лице, в противен случай може да е необходима гарнитура, която да изравни повърхността на фланеца.Компенсаторите могат да се пръснат, но това се случва рядко, тъй като обикновено се проектират с аванс за сигурност 3:1 или 4:1. при по-големи налягания. Често пренебрегван фактор е пренебрегване на съществуващото, спрямо оригиналното състояние на компенсатора.

    Например в общото водоснабдяване има сравнително ниски дебити, околна температура, стабилно системно налягане и минимални движения – теоретично компенсаторите могат да издържат и 20 години. При други приложения, като например системи за сероочистка на газове, силно-абразивни флуиди при висока скорост на трансфер, се намаляват значително полезните срокове на използване на компенсаторите. Всяко приложение е различно, поради което повредените компенсатори трябва да бъдат премахнати и анализирани основните причини за повредата.

        Еластомерните компенсатори могат да се повредят и отвътре, където условията създадени от потока на флуида могат да имат сериозен ефект върху цялата инсталация. От трите основни компонента на компенсатора, вътрешната част на гофрата е най-критична, тъй като тя обслужва едновременно физическата и химическата граница между корпуса и флуида. Ако вътрешната част е повредена, тялото на компенсатора, което поддържа физическата му здравина и цялост може бързо да се разруши. Поради това е много важно да се отбележи и състоянието на вътрешната част, когато се изследва повредения компенсатор. При абразивни приложения, флуидът може да износи дотолкова вътрешната част и корпуса на компенсатора, така че в даден момент, съвсем слабо налягане може да причини теч или пръсване. При други случаи гофрата може да бъде втвърдена от прекомерни температури, водещи до загуба на еластичност и напукване при динамични движения – вж. снимката по-долу.

     Разпознаването на основните причини за повреди при компенсаторите може да предостави полезна информация относно системите, в които са монтирани, но на първо място е по-важно такива повреди да бъдат предотвратени. Предизвикателството е да се изгради и провежда програма за поддръжка, която да открива видимите индикации на потенциални повреди на компенсаторите и да се предприемат необходимите превантивни действия. Честотата на проверките ще зависи от условията на приложение. Критични и високорискови системи изискват доста по-чести инспекции, докато по-слабо критичните могат да бъдат проверявани на 6 месеца или дори годишно.

      Полевите проверки имат за цел да набавят необходимата информация, за текущото състояние на компенсатора, което да бъде основа за сравнение на състоянието му при бъдещи инспекции. Комбинирайки тази информация с изследване причините за повреда на дефектиралите компенсатори завършва обхвата от необходими данни, необходими за компенсаторите, давайки представа за историята им и за предвиждане на бъдещото им представяне.

    За да бъде ефективна превантивната програма за поддръжка на неметалните компенсатори, трябва да се провежда постоянно обучение за правилен монтаж, демонтаж, визуална инспекция, закрепване, повдигане и преместване, откриване на проблеми, оразмеряване и замяна. Това обучение ще даде сигурност, че целият отговорен персонал ще е способен да открие и разбере знаците за потенциални повреди на компенсаторите и ще ги предотврати.