ЕЛАСТОМЕРНИ И СОИ КОМПЕНСАТОРИ

ЕЛАСТОМЕРНИ И СОИ КОМПЕНСАТОРИ

Компенсаторите за работа в агресивни среди се изработват от материали с висока гъвкавост и отлична химическа устойчивост. Изключителните качества на базисните материали отговарят на най-тежките работни условия в сероочистващите инсталации (СОИ): механична стабилност, газонепропускливост, широк температурен диапазон до 300С, устойчивост на SO2, SO3, H2SO4 и много други агресивни среди.

 

ВЪПРОСНИК

МАТЕРИАЛИ

еластомери:  EPDM, Butyl, Siliconе, Hypalon®, Neoprene®, Viton®
PTFE–ламинати:  Texlam®, Multilam®

Еластомерните компенсатори имат дебелина на стената 3,5 / 4,5 / 6,0 мм и са особено подходящи при абразивни и запрашени флуиди и вибрации. При завишени механични натоварвания еластомерът може да бъде армиран с технически износоустойчиви тъкани или с неръждаема стоманена мрежа, като при дебелини 4,5 и 6,0 мм е възможно комбиниране на два слоя армировка..

 

Каталози Frenzelit  Каталози BHC Jilove  
Frenzelit® BHC Jilove® GIORGI ENGINEERING® Srl