x
Стъкла за нивомерни колонки
x
Кръгли наблюдателни стъкла

 

НАБЛЮДАТЕЛНИ СТЪКЛА 

 

- Кръгли наблюдателни стъкла

- Нивопоказателни стъкла

 

         

 Комплектите нивопоказателни стъкла SPETECH® са проектирани за използване с всички типове нивомерни колонки с директно или дистанционно четене, монтирани на съдове под налягане, вкл. тези подложени на термично натоварване и химическа атака.

Специалното боросиликатно стъкло се характеризира с нисък коефициент на линейно разширение, много висока химическа и термоустойчивост, идеална чистота и хомогенност. Стъклата SPETECH® са проектирани с висока изходна стойност на повърхностен натиск, което гарантира висока якост на огъване (съотв. механична якост в противовес на вътрешното налягане), както и устойчивост на резки температурни промени.

Предлагаме висококачествени наблюдателни и нивопоказателни стъкла и комплекти нивомерни колонки.