Cw-R рефлексни стъкла

Стъкла с назъбена откъм флуида повърхност получена чрез пресоване, което придава допълнителна устойчивост на котлова вода. Употреба при нивопоказателни колонки с най-обикновена конструкция.

Комплектът се състои от стъкло, гарнитура и подложка, като последните са съобразени с работните условия. Възможност за поръчка само на отделни елементи от комплекта.

Приложение при пара до 243°С / 35 bar. Според конструкцията на колонката стъклото може да се използва и в други среди до 400°С. Размери поDIN 7080, DIN 7081, BS 3463, ÖNM7353, ÖNM7354, JISB8211 и др.

Всички рефлексни стъкла се доставят стандартно с гарнитура и подложка, а по желание на клиента  и в пълен комплект заедно с нивомерна колонка.

 

Cw-T прозрачни стъкла

Гладки прозрачни стъкла за нивомерни колонки с по-сложна конструкция и светлинен фон. Употребата на слюдени пластини разширява спектъра от приложения. Стъклото е двустранно шлифовано и полирано.

Комплектът се състои от стъкло, слюдена пластина, гарнитура и подложка, като последните са съобразени с работните условия. Възможност за поръчка само на отделни елементи от комплекта.

Приложения при замърсени, лепкави или основни флуиди, както и при високи параметри на температура и налягане. При пара над 35 barи среди с високо pHсе препоръчва слюдена пластина от страната на флуида. Размери по DIN 7080, DIN 7081, BS 3463, Ö-NormM7353, Ö-NormM7354, JISB8211 и др. 

Всички прозрачни наблюдателни стъкла се доставят стандартно с гарнитура и подложка, а по желание на клиента  и в пълен комплект заедно с нивомерна колонка.

 

Cw-TA28 прозрачни стъкла високо налягане

Комплекти прозрачни стъкла за най-високите параметри на приложение. В комплекта влизат пълен набор високотемпературни гарнитури и слюдени пластини. Стъклото е двустранно шлифовано и полирано.

Комплект тип Cw-TA28-I е единственият подходящ за употреба при пара с налягане над 120 bar. В комплекта са включени слюдени пластини от най-висок клас на якост “А” по стандарт IS1175. Размери по DIN7081.

Всички прозрачни наблюдателни стъкла за високо налягане се доставят стандартно с гарнитура и подложка, а по желание на клиента  и в пълен комплект заедно с нивомерна колонка.