pdf
Каталог

BELZONA® СЕРИЯ 1000
Mетални полимери (металпластици) за ремонт и защита на механизми и оборудване


Belzona® 1111 Super Metal
 
Машиннообработваем пастообразен полимер
Двукомпонентен, ремонтен, машинообработваем и изграждащ материал базиран на полимерна система с подсилващи пълнители. Предлага качествени решения за широк кръг от инженерни проблеми.
Приложение при:
 • увеличени хлабини в легла на лагери и втулки
 • спукани или пробити блокове
 • теч от резервоари и съдове
 • надрани хидравлични плунжери и бутала
 • разхлабени шпонки
 • надрани машинни легла
 • спукани тръби
 • износени/надрани валове
 • изтръгнати резби
 Опаковка:
1 kg / 2 kg / 5 kg
Одобрения:
ABS, NATO, Nuclear industry, RJB Mining, AIR B.P., USDA, General Motors, Toyota, US Department of Navy, Russian Register of shipping, Bureau Veritas, Gaz de France
Изтегли брошура:

Belzona® 1121 Super XL Metal
 
Машиннообработваем изграждащ продукт с удължено време за работа
Двукомпонентен ремонтен и изграждащ материал базиран на полимерна система с подсилващи металокерамични пълнители. Специално създаден за приложения с необходимост от точна центровка или полагане на големи по обем количества.
Приложение при:
 • увеличени хлабини в легла на лагери и втулки
 • спукани или пробити блокове
 • изкривени лица на фланци
 • теч от резервоари и съдове
 • надрани машинни легла
 • спукани тръби
 • износени или надрани валове
 • носещи нестандартни подложки с различна дебелина и форма
 Опаковка:
1 kg / 3 kg
Одобрения:
ABS, USDA
Изтегли брошура:

Belzona® 1131 Bearing Metal
 
Машиннообработваем изграждащ продукт със самосмазващи свойства
Двукомпонентен материал за ремонт и поддръжка с характерни самосмазващи свойства. Продуктът има уникална микропорьозна структура, която поема и задържа смазващия агент и намалява триенето и износването в началния момент на задвижване
Приложение при:
 • ръкави на валове
 • лагери
 • втулки
 • водачи
 • плъзгачи
 • опори на тръбопроводи
 Опаковка:
1 kg
Одобрения:
USDA
Изтегли брошура:

Belzona® 1221 Super E Metal
 
Машиннообработваем, бързосъхнещ продукт за спешни ремонти
Високотехнологичен полимерен продукт, предоставящ изключителни възможности като алтернатива на традиционните ремонтни материали. Продуктът съчетава в себе си превъзходни експлоатационни качества, по-добра адхезия, по-добра устойчивост на влага и високи температури, бързина на ремонта и е без неприятна миризма.
Приложение при:
 • изтръгнати резби
 • надрани хидравлични плунжери
 • теч от резервоари и съдове
 • разхерметизирани въздуховоди
 • лагерни легла
 • PVC връзки
 Опаковка:
125 g
Одобрения:
ABS, NATO, Nuclear power industry (DBA tested), USDA, NSF, G.E. Nuclear Energy, Ford
Изтегли брошура:

Belzona® 1291 ES Metal
Belzona® 9611 - Нова продукция 
Машиннообработваем, бързосъхнещ продукт за спиране на живи течове
Универсално приложим двукомпонентен полимерен материал под формата на стик за спиране на живи течове от течни или газообразни флуиди. Доставя се във форма на опакована пръчка,от която може да се отреже необходимото количество, което след размачкване между пръстите на ръката се притиска към мястото на теча до неговото пълно втвърдяване. Това може да се улесни с използване на турникет Belzona Tourniquet.
Приложение при:
 • теч от тръби
 • теч от трансформатори
 • теч от резервоари
 Опаковка:
150 g / стик 54 см3
Изтегли брошура:

Belzona® 1251 HA Metal
 
Еднокомпонентен, термоактивиращ се продукт – за ремонт и защитни покрития
 
Създаден специално за ремонт и защита на металните повърхности подложени на подизолационна корозия (CUI), материалът се полага директно към горещи повърхности (70°С ÷ 150°С) без прекъсване на производствения процес. Продуктът е еднокомпонентен, термоактивиращ се и е без разтворители. Започва да полимеризира само при температури над 70°С и като допълнение е толерантен към не достатъчно прецизна подготовка на повърхността, осигурявайки въпреки това отлична адхезия и корозионна защита.
 Опаковка:
 750 g, 5 kg
Изтегли брошура:

Belzona® 1311 Ceramic R-Metal
 
Изграждащ продукт, устойчив на ерозия и корозия
Специално създаден за възстановяване на всички повреди от ерозия / корозия. Този продукт е одобрен за изграждане на повредени метални повърхнини, водещи до влошаване производителността и ефективността на оборудването, и е признат по света от организации като:
Det Norske Veritas
Bureau Veritas
U.S. Department of Navy
Британския Въглищен Тръст (British Coal)
American Bureau of Shipping
Caterpillar, Inc.
York International
Опаковка:
2 kg
Одобрения:
ABS, USDA, NATO, CATERPILLER, General Motors, Toyota, York International, Ford,  Russian Register of shipping
Изтегли брошура:

Belzona® 1321 Ceramic S-Metal
 
Покритие устойчиво на ерозия и корозия
 
На базата на устойчиви на корозия керамични пълнители в свързващата ги течна полимерна матрица, продуктът осигурява отлична защита на металните повърхнини от ерозия и корозия. Получил е одобрение  от организации като:
 • Det Norske Veritas
 • Bureau Veritas
 • U.S. Department of Navy
 • Британския Въглищен Тръст (British Coal)
 • American Bureau of Shipping
 • Caterpillar, Inc.
 • York International
 Опаковка:
1 kg, 3 kg
Одобрения:
ABS, USDA, NATO, U.K. WRAS, General Motors, Toyota, York International, Ford, Bureau Veritas
Изтегли брошура:

Belzona® 1341 Supermetalglide
 
Покритие повишаващо ефективността
 
Уникалната хидрофобна природа на покритието кара водата просто да се “търкаля”, минимизирайки абразионното износване чрез съдържащата се в него смес от смазващи и абразионно устойчиви пълнители. Положен на системи за пренос на флуиди, този продукт намалява разхода за електроенергия, повишава КПД на системата, намалява разходите за поддръжка и подобрява хидродинамичните им характеристики.
Belzona® 1341 (Supermetalglide) е подходящ за контакт с питейна вода. Той е сертифициран от NSF / ANSI Standart 61 и напълно удовлетворява изискванията на Британския Инспекторат по питейна вода (UK Drinking Water Inspectorate).
 Опаковка:
500 g, 5 kg 
Одобрения:
NSF, USDA, INGERSOL RAND, SULZER PUMPS, SPP Ltd, SSW PUMP SERVICES, AURORA PUMPS
Изтегли брошура:

Belzona® 1391 HT Metal
 
Високотемпературно покритие устойчиво на ерозия и корозия
 
Чрез използване на уникална смес от неорганични ерозионно/корозионно устойчиви подсилващи агенти и радикално нови, плътно свързани и температурно устойчиви полимери, този продукт осигурява защитата на повърхнините от ерозия и корозия при високи температури (до 120 °C) реалност.

 Опаковка:
1 kg,  3 kg
Одобрения:
U.K. WRAS, USDA , Nuclear power industry (DBA tested), Chevron, Colgate-Palmolive
Изтегли брошура:

Belzona® 1521 HTS1
 
Високо температурно покритие за нанасяне чрез спрей
Разработен като високотемпературно покритие, за нанасяне чрез спрей за ускорено покриване на големи съдове и оборудване, този продукт  може да се полага и да полимеризира при температури дори до 50ºC. Специално създаден за нанасяне  чрез горещ  безвъздушен спрей, Belzona® 1521 (HTS1) предлага отлична корозионна защита при високи температури (до 150 ºC) и налягане.
 Опаковка:
10 l 
Одобрения:
ADVANTIKA TECHNOLOGY LIMITED
Изтегли брошура:

Belzona® 1591 Ceramic XHT
 
Свръх високотемпературно покритие за защита от ерозия и корозия
Първоначално създаден за нефто и газодобивната индустрия, където проблемите с корозията причинена от солената вода и химическите атаки се ускоряват и от постоянно увеличаващата се работна температура и налягане, този продукт предлага решения на проблеми и за други индустрии като нефтохимическата, енергетиката и металопреработвателната, за осигуряване на:
 • Корозионна защита в потопено състояние и температура до 180 ºС
 • Отлична устойчивост към широка гама от водни и хидровъглеродни смеси, високи налягания и ерозия
 • Последваща полимеризация в процеса на работа без необходимост от допълнително нагряване.

Опаковка:

1 kg, 3 kg

Одобрения:

USDA, Arch Chemical Inc, Chevron, Shell, Secmet(Sasol), Halliburton

Изтегли брошура:


Belzona® 1811 Ceramic Carbide / Belzona® 1812 Ceramic Carbide FP
 
Абразионноустойчиви покрития

 

Силно специализирани композитни материали на полимерна основа в комбинация с изключително твърди абразионноустойчиви пълнители, които се използват за ремонт, защита и подобрение на оборудване подложено на абразия и ерозия. Използваната при Belzona® 1811 и Belzona®1812 нова полимерна технология за повишаване свързването на пълнителите в една уникална абразиoнно устойчива система, води до създаването на по-гладък, но много здрав композитен материал с възможност за нанасяне в по-тънки слоеве. По този начин се дават изключителни възможности за промяна на профила и за подобряване на флуидния поток.

Опаковка:

2 kg, 20 kg

Одобрения:

USDA

Изтегли брошура:Belzona® 1831 UW Super Metal
Belzona® 1161 UW Super Metal - нова продукция 
Композит с поносимост към вода, масло и ръчно подготвени повърхности

Двукомпонентен, толерантен към омаслени, влажни и ръчно подготвени повърхности. Пастообразна система за ремонт и възстановяване на изделия и оборудване. Представлява система от силициева стманена сплав смесена с реактивни полимери и олигомери с високо молекулни тегло. Идеален за използване като високоякостно структурно лепило или за създаване на носещо подложки с неправилна форма. Области на приложение: системата е напълно подходяща за прилагане върху влажни и омаслени повърхнини, дори и за ремонти под вода

Опаковка:

1 kg, 5 kg

Изтегли брошура:

      


Belzona® 1151 - нов продукт
 
Композит предназначен за ремонт на питингова корозия

 

Материалът е предназначен за възстановяване на метални повърхнини, повредени от питингова коррозия с дълбочина до 6 мм. Използва се идеално за основа при последващо полагане на защитно покритие Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal). Може да се ползва и в качеството на конструктивен адхезив с повишена якост при създаване на носещи подложки с неправилна форма и с оптимални електро изолационни свойства.. Материалът се ползва както за изготвяне на нови детайли, така и за ремонт на съществуващо оборудване

Опаковка:

5 kg

Изтегли брошура:


Belzona® 1212 - нов продукт
 
Композит за спешни ремонти с поносимост към вода и масло

Двукомпонентна бързовтвърдяваща ремонтна паста, толерантна към недостатъчна или ръчна обработка на  поверхността. Използва се за авариен или спешен ремонт и за възстановяване на машинни елементи имоборудване. Подходяща за използване като високоякостна конструкционна адхезна система или за създаване на издържащи неравномерен товар регулиращи лагерни подложки. Други области на приложение: системата е напълно подходяща за  приложение върху влажни и замърсени с масло повърхнини. Материалът може да се нананся и под вода

Опаковка:

450 g

Изтегли брошура:

 


 

Belzona® 1331 - нов продукт
 
Керамично покритие за полагане с безвъздушен спрей

Двукомпонентна система за полагане с безвъздушнен спрей с подгрев на разводните маркучи (однокомпонентен, многокомпонентен спрей с въртящ се диск). Предназначена за експлоатация в условията на постоянного потопено състоянив при температури до 50°С. Покритието се характериаира с висока ерозионна устойчивост, а така също показва сравнително слабо износване на оборудоването за нанасяне със спрей. Продуктът може да се нанася както в един, така и в два слоя, а така също е възможно полагането му и като дебел слой (1250 микрометра) без разтичане. Системата е подходяща за следното оборудоване: течки и зареждащи бункери, заваръчни шевове, вътрешно покритие на тръби, технологични съдове, скрубери, сепаратори, др. 

Опаковка:

2,5 lt ; 7,5 lt

Изтегли брошура:

 


Belzona® 1381 - нов продукт
 
Високотемпературно, устойчиво на ерозия покритие за полагане с безвъздушен спрей

Двухкомпонентна система за полагане с безвъздушнен спрей с подгрев на разводните маркучи (однокомпонентен, многокомпонентен спрей с въртящ се диск). Двукомпонентна система, предназначена за експлоатация в условията на постоянно потопено състояние при температурах до 95°С. Покритието има висока ерозионна устойчивост, а така също показва сравнително слабо износване на оборудоването за нанасяне със спрей. Продуктът може да се нанася както в един, така и в два слоя, а така също е възможно полагането му и като дебел слой (1250 микрометра) без разтичане. Системата е подходяща за следното оборудоване: течки и зареждащи бункери, заваръчни шевове, вътрешно покритие на тръби, технологични съдове, скрубери, сепаратори, др. Опаковка:

Опаковка:

2,5 l, 8,5 l

Изтегли брошура:

 


Belzona® 1523 - нов продукт
 
Високотемпературно, корозионо устойчиво покритие за полагане с безвъздушен спрей

Двухкомпонентна система за полагане с безвъздушнен спрей с подгрев на разводните маркучи (однокомпонентен, многокомпонентен спрей с въртящ се диск). Двукомпонентно високотемпературно  покритие, подходящо за условията на постоянно потопено състояние във водно / въглеводородни разтвори при температури до 140°C. Издържа и на почистващо пропарване при температури до 210°C.

Този материал обеспечава отлична защита от корозия във високотемпературни среди, а така също  химическа защита към широк спектър от химически вещества.

Области на приложение: абсорбционни колонни, установки за подготовка на котелна вода, резервоари с възврат на кондензата, конденсатори, деаератори, изпарителни топлообменници, топлообменници, съдове с гореща вода, предкомпресни газотечни сепаратори с ниско и высоко налягане, тръбни системи.

 

Опаковка:

10 l

Изтегли брошура:

 


Belzona® 1593 - нов продукт
 
Високотемпературно покритие за водно / въглеводородни разтвори

Двухкомпонентно високотемпературно покритие за полагане с четка или пластмасов апликатор, подходящо за условията на постоянно потопено състояние  във водно / въглеводородни разтвори при температури до 160°C. Издържа и на почистващо пропарване при температурах до 210°C. Този материал обеспечава отлична защита от коррозия във високотемпературни среди, а така също химическа защита към широк спектър от химически вещества. установки за подготовка на котелна вода, резервоари с възврат на кондензата, конденсатори,деаератори, изпарителни топлообменници, топлообменници, съдове с гореща вода, предкомпресни газотечни сепаратори с ниско и высоко налягане, тръбни системи, скрубери, сепаратори, нефтокондензато отделители при газопреноса., резервоари, хранилища, др.

Опаковка:

1 kg, 3 kg.

Изтегли брошура:

 


Belzona® 1813 - нов продукт
 
Високотемпературно абразиво устойчиво покритие 

Двукомпонентна система, състояща се от основа и втвърдител. Продуктът е смес от високомолекулни полимери, олигомери и включени устойчиви на абразивно износване керамични пълнители. Материалът може да се нанася на хоризонтални и вертикални повърхности с дебелина на слоя до 6 мм. Системата защитава основата от абразивно износване при високи температури на експлоатация и проявява устойчивост към широк спектър от химических вещества.

Област на приложение: центрифуги, течки и разтоварни бункери, отражателни плочи, смесителни съдове, тръбоотводи, компенсиращи износването плочи, др.

Опаковка:

2 kg, 20 kg

Изтегли брошура: